25 listopada 2007

Podsjeća li Vas ovo na nešto?Tehnološka cesta????

Brza cesta Šibenik-Knin????

Škola na Meterizama????

POS-ovi stanovi????

Kolektor???

Nema komentara: