18 rujna 2007

Iskustvo s Ivanom Bajićem

Dobro, evo da napokon napravim ono šta sam obećao. Nakon natpisa da ću objaviti ovo pismo, za koje gospođa u potpisu kaže da je demanti na natpise u novinama koji blate nju osobno, bio sam kontaktiran preko meila, od raznih anonimnih faca. Neke su mi davale podršku dok je bilo puno više onih koji su mi na “pristojan način“ preporučili da to ne objavljujem.

Ali ja ne bi bio ja, kad bi reagirao na tuđe “preporuke“.

Stoga evo Vam pismo pa ga čitajte i upoznajte Ivana Bajića, lokalnog ministra mora i turizma, bivšeg(?) člana Bagarićeve organizacije, čovjeka sa vezama koje mogu sve. Upoznajte ga iz nekog drugog kuta. Kuta kako ga je vidjela njegova bivša suradnica Slovakinja Barbara Letenay.

Upozoravam Vas da je pismo strašno dugo, te da je vrlo teško za čitanje jer gospođa ima malih problema sa našom gramatikom. Ali vjerujte mi vrijedi ga temeljito pročitati.Dobar dan,
nadam se da budete mene razumjeli ukolika sam strankinja iz Slovačke koja imala isto sa gospdinom loše iskustva. Vjerujem da ovo niekdje napišete a upozornite ljude, o meni prije par dana pisal Šibenski Tjednik članak koji nima slala gospoda Bušič iz Baške Vode koja je pomagala Bajiču da očisti njegovo ime. Ja se na Novi tjednik neljutim da tamo pisali lažne riječi, ali samo zašto mene nepitali da ovo je pravda a stavili tamo moje osobne podatke ime i prezime.
U 2005 godini sam imala „sreću“ osobno upoznati gospodina Bajića i njegovu familiu.

Sada vama razjasnim problem sa gospodinom Bajićom koji se meni javil preko telefona oko 15.3.2005 a nudil meni objekat sa Villu ANA u Žaboriču koji ima 4*. Ja sam ovaj region neznala a htjela sam si ovo razmisleti. 5 dana nakon toga gospodin Bajič dolazil u moju agenciju u Bratislavu donjel meni prospekate i CD. Sve krasno meni pričal da on je šef turističkoj zajednici i minister turizma da ima veze u Šibeniku, da u Žaboriču ni je restoran a da on meni napravi sve papiere kroz veze u opčini itd.. Dalje obečal da njegova supruga nama pomogne a opet ništa od toga nebilo ona morala čuvati 7 djeca a nemala vremena za nas. 21.3. smo se sa mojimi partnerima iz druge agencije dogovorili da do toga ulazimo, gospodin Bajić htjel unaprjed akontaciju kao sigurnost ugovora. Ugovor smo još nemali a mi smo njemu dali 2000 EUR. a 30.3.2005 kad smo bili u Žaboriču smo njemu dali još 10.000,– EUR. Originale ugovora vama možem poslati. Sve ugovore sam poslala u Šibenski tjednik vjerujem da nih vama ukažu da vjerujete i drugima!

Kako dobro pogledate i pročitate ugovor iz 30.3.2005 tak uvidite da u ovom ugovoru bil zaračunan i njegov stan a bazen + sauna on nama pričal da je pošten a seriozni človjek da ga svi u Šibenskoj rivjeri tako poznaju a ako sigurnost ugovora dal meni objekat za ove novce do 1.10.2006. Pričal da kad popunim kuču i uredno plačam nemoram do 01.10.2006 ništa više plačati a da možem ovaj objekat puniti i u zmimi.

U Novom Tjedniku njegova prijateljica Sanja Bušić o meni napisala lažne priče.
Zašto bi sam njemu ja neplačala i nepoštivala ugovor kad na dvje sjezoni sam imala cijelli objakat i sa bazenom a ostalim plačati samo 26.000,– EUR
21.4.2005 smo njemu plačali još 10.000.– EUR
29.05.2005 smo tamo došli da uplatimo opet akontaciju a napravimo supisak inventara a počnemo otvarati sjezonu. Gospodin Bajič u tom danu imal krizmu ili niešto slično njegov sin bil u cirkve imali tamo punu kuču gostiju a zamolil nas da uplatu damo njegovej supruge i da dolazimo na drugi dan. 30.5.2005 smo imali dobiti „ključ u ruci“ a mogli smo raditi. Na sreču smo prve goste imali od 15.6 a do sada smo stigli pripremiti kuču, kuhinju a restoran sve bilo je u katastrofalnom stanju! Kad sam ovo pričala gospodinu Bajiču on nama pričal da ucienivam njegovu kuču a da s menou više raditi nebude. Ukoliko sam tamo uložila unaprjed toliko tisuča morala som sve izdržati i čistiti kuču napraviti klimu ureaj, kupiti stvare šta tamo nebili. Tuš kabine bili razbite i nefunkcionirali, demontirali smo nih a kupila sam kvalitetne zavjese koje koštali dosta novaca. Nemali smo dosta posteline nebili je tamo ručnici za goste. Jedino do čega gospodin investiral bili stolice na tarasu a kupili 50 ručnika po 3 Kn, ove ručnike prodavali u Robnoj kuči u Šibeniku kao krpe na pod. Ja sam kupila 120 ručnika, stolnjake a ostale stvare šta tamo faljelo. Naši gosti koji smo imali bili ljude koji tražili komfort a objekat za 4*. Mi smo ovaj objekat prodavali kao 4* a napravili smo sa trudom maximalno 3*.

Pitala sam si stan koji imamo u ugovoru na to nama pričal da nemože ga nama dati da njegove kčeri nemaji kdje spavati. Moj vodič moral spavati bez prijavljenja na crno u recepcji. U ugovoru bil aj prostor za 2000 EUR, tamo imala biti agencija ukoliko smo bili hrvatska agencija a prije tamo isto bila agencija ATLAS. Na kraji smo nedobili ni atlas tamo spavali njegovi sinovi. Na sve imam svjedoka. 30.6.2005 sam htjela da smeni cijenu da on odrčuna od 52.000 EUR agenciju Atlas i stan. Isto sam tražila novce za račune šta smo plačali za struju a vodu. Mi smo se dogovorili da on plaća vodu i struju a kako vidimo nebilo ovo ni u ugovoru da mi plačamo ove stvare. Ja bi sam nikada nesuglasila da za 52000 EUR budem još plačala i za nih. Njegova porodica bila velika a svi spavali u mojom objekatu, koristili sve – gospoa u našem vešeraju prala, peglala i kuhala. Gospodin Bajić obečal da nama niešto na kraji odbaci iz cijene ali ništa od toga nebilo samo problemi.
30.6.2005 sam njemu uplatila isto 10.000,– EUR
30.7.2005 sam njemu imala plačati zadnju ratu 20.000 EUR ali po zlih iskustvah sa g. Bajćom njemu više nevjrujem da moram imati i ja sigurnost da plačam samo 10.000 EUR a ostatak na kraji sjezone. Išla sam sa gospodinom Bajićom da se korektno dogovorimo, da njemu pošaljem preko internet banking 10.000 EUR a ostatak na kraji. Pričala sam njemu pred svjedokami da ja sa nim imam loše iskustva, da nespunil ništa z toga šta obećal da ove novce njemu pošaljem na 2 rate preko banku. U tom momentu on „explodiral“ kazal njegovim sinom zatvoriti kuhinju, restoran, ugasil u recepciji kompjuter, i struju a kazal da pakujem gosti a idemo iz kuče van. Niekoji goste ovu cigansku aferu čuli. Ja sam na to htjela zvati policiju a on mene ubacil i stukol isto pred svjedokmi a pričal „ ja sam ovdje zakon“ Morala sam raditi šta on hoče – u tom perjodu sam imala punu kuču ljudi a punila sam i njegove sobe u drugom objekatu. Na kraji se dogovoril sa mojim vodičom da njemu donesiem 10000 EUR keš. Morala som otiči u noci sama u Bratislavu krenula sam još ovaj petak 28.7. 2005. U agenciji sam ovaki obnos nemala išla sam u banku bila subota a tamo sam mogla dignuti samo 200 000 Sk/ je to limit na 1 dan cca 5000 EUR/ bez naglasenja na drugi dan sam naglasila ostatak bila je nedelja na sreču kod nas banki rade i u nedelju ali samo u hipermarketoh. Isplatila sam gospodinu Bajiću 12.500 EUR + 6100 EUR sa njegovu kuću koju jesme isto punili na upit a nadala sam se da bude mir! Ovo sam mu plačala a otišla sam u Ruskamen kdje sam vodila restoran i pansjon otvorenog tipa. 1.8.2005 meni zvao moj vodić da g. Bajić traži novac za naftu – ulje da solarno grijanje nestiga da ni je topla voda. Opet puno problema, gospođa Bajić meni pričala da triba kupiti 1500 l a da ovo plaćam ja. Ovo isto nebilo u ugovoru. Ljudi nemali toplu vodu pisali reklamacije a g. Bajić njima pričal da ja sam kriva da nemam novac za ulje, lagal a svi goste pričali da ja sam kriva. Njemu više vjerovali da on svima pričal priče i ukazoval novine da on je šefom u Šibeniku a glavni u HDZ. Njegova supruga nemala vrjeme za to da nama pomogne ali ulazila u moje goste i pričala nima ružne stvare na mene i moju agenciju.

Šta se tiće pomoći za otvorením restorana i u tom g. Bajić meni nepomogol. Jedan dan meni tama dovel gospodina iz Opčine g. Macunović da on ima veze a da meni napravi sve papiere bez toda da tamo dolaze promerati buku i ostale stvare. Ovomu gospodinu sam plaćala keš 1500 EUR u đep a još sam imala oficialno plaćati za riješenje, koje imalo biti samostalno za restoran i za pansjon.

Rijšenje sam dobila samo za pansjon, kdje upisali sve njegove objekate. Ovo možete provjeriti u Opčini ili na Inšpektoratu. Ja sam bila na inspektoratu sa tim da nesuglasim da ja nebudem plaćati za njegove 3 objekate PDV a porez ,bilo je dosta kad sam živila u mom objekatu njegovu porodicu od 9 ljudi! a da meni naprave nove riješenje za 46 mjesta. Ni inspektor ni g. Macunović meni nepomogol. Znam da u cijelom svijetu je korupcija a morate plaćati, ali uvjekt svi vama pomognu a ja sam od g. Macunovića i Bajića nedobila ništa ni sigurnost, samo problemi! Na kraji sam videla crno na bijelom da g. Bajić lagal da objekat ima 4* na njegovom riješeni bili samo 3*. Ja sam gosti lagale nenamjerno.

g. Bajić meni još 1.8.2005 zvao u Ruskamen da hitno njemu triba otić kod bilježnika sklopiti - potisati oficialni ugovor zato šta on ga triba u banku za kredit a porez. Došla sam tamo 2.8.2005 da meni ukaže ovaj ugovor da je isti kao ovaj prvi a on da u autu možem čitat da on nema vremena da moramo hitno iči u Šibenik da ga čeka bilježnik. Ukoliko sam njemu nevjerovala htjela sam da meni ga da pročitati pred svjedokami da je svemu nerazumjem a moram čitati i sa riječnikom koji sam imala u recepcji. Ukazal mi drugi ugovor tamo stalo da u sklopu ni je stan a da smo imali ugovor od 1.7.2005 do 30.9.2005 a najgorje na ovim ugovoru bila je cijena samo 21.000 EUR. Pričal da ovo nevaži da je samo fiktivno za banku! Nesuglasila sam! ja sam bila mala agencija a nemogla sam sakriti 31.000 EUR! Opet htjel da pakujemo ljudi /cijeli bus/ Nemala sam u nikoga pomoć. Zvala sam jednog policajca iz Omiša šta imam učiniti, on znao da ovo moram napraviti pod pritiskom. Kazao meni zvati policiju iz Šibenika, ali kako kad gospodin Bajić meni pred svjedokmi pričal da ja možem biti u njegovoj kuči sigurna, ali negarantira meni šta se mi može dogoriti u najbližim odmorališti. Nevjerujete šta sam u ovom momentu dožila kakav šok! Na kraji sam ovo potpisala pod pritiskom. Prije toga stari ugovor sam odmah uzala iz recepcji kdje smo imali i ured a poslala sam ga sa mojimi gostima u Slovačku da ga daju momu suprugu da budem sigurna. Hvala Bogu da sam ovo učinila. Gospodin Bajić imal kljuće od recepcije tamo ulazil glavno kad moj radnik - vodič išou za nabavu u Šibenik. Kuhar sve meni pričal, ali moral šutiti ukoliko živi o tom istom selu kdje Bajić.

Šta se tiće loših iskustva s mojou agencijou kdje pisali u Novom Tjedniku hoču na svoju obranu rieci samo ovo da i ja sam imala sa vlasnikmi kuči loše iskustva, svi htjeli da plaćam nima keš morala sam sa nimi sklopiti dva ugovore jedan fiktivni potpisani kod Bilježnika za poreze a drugi oficialan – sada se čudim zašto svi od mene pitali potpisati fiktivni ugovor kod biliježnika tokom sjezone – uvjek u pola sjezoni! Svi znali da imam puno gostiju tak ovo potpišem! Da nebudem riskovat da meni goste izbacia iz kuče.

U 2006 godini sam imala iznajmljen objekat u Dugom ratu do 10.9.2006 sam tamo imala punu kuču i još sam punila puno sjuseda imala sam svakii turnus od 50-95 ljudi na bazi polupansjona. Moja kćer me zamolila da i ona tamo ide na odmor na 14 dana uzala 1 godišnog sina i njoj prijateljicu a odmarala tamo. Ima drugo ime a živi u drugoj državi u Prage – htjela tamo biti inkognito da vidi kako tamo rade a da me neprevaraju. Videla sve a nikto pred njou ništa nesakrival kad bi znali da je moja kčer sigurno si daju pozor. Neznam šta se učinilo a tko ju tamo vidjel ali u jednu subotu došla je u objekat gospođa Sanja Bušić iz Baške Vode pronašla moju kćer a pričala samo ružne riječi, da ona njoj napravi tamo probleme da radi nacrno da nju tamo daju do zatvoru umiesto mene. Kako može raditi djevojka sa godišnim sinom. Kad bi tamo radila tak bude na 3 mjeseca a ni na 14 dana. Moja kćer išla sve pričati vlasniku ali taj bil u BIH na svatbe. Ja sam mu zvala da ovo napravi! Njegovi sin zvao Sanju Bušić da kad još jedan put dolazi kod njegovu kuću bude imala problemi. Na drugi dan u noći 2.30 hod. zvala je kćer a tako grozno plakala da njoj napravili veliku štetu na autu – nietko jej velikou skalou razbil staklo, ljeve vrata i ogledalo. Vlasnik u noći nečel da zove policiju – moj suprug kćeri kazal odmah zvati policiju. Ja sam isto u noči zvala vlasnika on pričal da nemože zvati policiju da nju neprijavil/zaboravil/ na boravišnu taxu 8 dana. Na kraji došla je policija na drugi dan. Vlasnik već znao da je ovo moja kčer. Koliko problema smo mi imali. Šteta u autu bila preko 2000,–Kn dali samo novo staklo a ostale sam ja još plačala u Bratislavi. Moja kčer kad vidjela da policija njoj nepomogne otišla u pondeljak brzo ujutru iz HR. Zašto spomínam Sanju Bušić? Zato šta ona i Bajić jesu zajedno, počeli se družiti da obidva jesu od Imotskog a napravili meni puno štete. Vjerujem da mojoj kćer napravili traumu i štetu Sanja Bušić sa suprugom i gospodin Bajić.

Šta se tiće gospoe Sanji Bušić, / koja o mene pisala da nima sam ostala isto dužna 18.000 EUR / je laž ja sam sa njou imala sklopen ugovor o najmu, dala sam njoj suprugu Vedranu Bušićovi – punu moć da meni otvori pansjon – restoran otvorenog tipa. Dala sam nima akontaciju, sklopila sam ugovor, Vedranu sam dala 2000 EUR na troškove za riješenja i ostale uvjete. Do 1.7.2005 nenapravil ništa a gospođa Sanja imala ideu da ona nama bude kuhala u zatvorenom tipu na njoj obrt a za sljeduću godinu kad budemo imali vremena napravimo ostale. Suglasila sam ukoliko bilo je teško naći i osoblje za rad. / Radnu snagu/ Dala sam oglase u radio Imotski bila sam za ured za zapošlavanje a nitko nečel da radi samo 3 mjeseca. Svi htjeli raditi u crno bez prijave za velik novac.

Gospođa Sanja uzimala od svih gostiju novac iz mojoj agenciju 50% a 100% dobila za rezervacije od svojih stalnih gosti iz Austrije. Ja sam još tamo kupovala nabavu za moje novce. Imam svjedoka koji nima vozili nabavu iz mojoj firmi. Sve bilo je uredu, bili smo kao rodbina, gospođa Sanja tako upoznala preko mene gospodina Bajića. Ja kad sam vidjela kakav on meni dal objekat prljav i neugodan sam nju zamoljela da otide s menou u Žaborić da meni pomaže da budemo pričali da ona ima punu moć za Ariston. Mislela sam da ovo pomogne ona isto bila iznaneđena kakav nered je u Bajićovom objekatu za 4*. Niešto njemu pričala da tako nemože raditi turizam a on pričal da ga nezanima tko je ona i koga zastupa da je on u svojoj kuči gazda na kraji oni dvaja se dogovorili a išli kontra mene!

Ja sam jedan dan otišla u Baške Vode kod Sanje Bušić da napravimo obračun da ona meni ukaže koliko novaca dobila od gostiju. Veome se naljutila a pričala da ja njoj prije toga moram plaćati po ugovoru rate. Kako sam mogla ovo plaćati kad ona uzimala novac i za hranu 15 EUR po osobi i za ljude koji bili smešteni kod sjusede. Krajom sjezone sam bila u Slovačkoj a u Ruskamen došeo g. Vedran Bušić da obavezno moram doć do 2 dana u Baškoj Vode da moramo napraviti obračun a uvidimo šta dalje . Zvala sam ga po telefonu da dođem u HR za 2 dana da sigurno dođem da meni pripremia sve papiere.

Po večeri sam otišla na autu koje sam kupila od g. Martinović Jagode /punu moć na prodaju imal njoj otac/ a plačala sam sa tehničkim progledom oko 3.200,– EUR. Ukoliko sam imala pansjone 120 km od sebe morala sam imati još auto na HR registraciju. Išla sam tamo sa kolegicou i kolegom iz Slovačkoj agencjii koji su došli sa menou u HR ovaj dan.

Kolegica me upozornila da Sanji nemogu vjerovati da bude bolje kad ovo auto zaparkujemo pred dučanom tako smo učinili.

Nikakav obračun smo nenapravili Sanja stalno pričala svoje da unaprjed nima plaćm ovaj obnos po ugovoru a još tražila novac za restoran i kuhinju 10.000 EUR. Nikakav restoran i kuhinju sam ja nevodila. Prije smo o tom pričali da kad bude otvoren tip da ja budem plaćala 5000 EUR. Još oni bili tako korektni da struju plaćam ja a vodu oni da oni imaju auto praonicu a nebilo bi korektno da vodu plaćam ja. Samo rječi a obečanja. Kasnje obterečivali moga supruga koji je glavni direktor u Austrijackoj firmi .
Slali njemu lažne pisma i potvrde od nih prijatelja, da sam i nima ostala dužna. Poslali njemu i ugovor o najmu restoranu na 10.000 EUR potpisani u Javnog bilježnika. Ovaj bilježnik je dobar prijatelj Ivana Bajića i Sanji Bušić, oni njemu familijarno pričali Barba Barbić. Na ovom ugovoru ni je moj potpis a možem sa tim iči i u grafologa. Ovo sigurno potpisal Vedran Bušić koji imal punu moć. Ja znam da ni je to original! Ja bi sam ugovor na restoran nepotpisala bez toga da imam na firmu riješenje da ovo je restoran otvorenog tipa. Na kraji sam ja ovo prevjerila da oni možu svoj objekat vodit samo kao zatvoren tip zato šta nih kužina nespunja uvjete otvorenog tipa. Tamo tribali 3 WC – ženski, muški i za radnike. NEMALI ni dva u restoranu. Morali imati 3 sudopere i puno toga više.
Sanja Bušić zaposlila tamo na mojo ime radnika brat i sestra od Imotskog Ivan radil kao konobar a Jelena kao sobarica. Ukoliko sme nedobili dozvolu za otvoren tip gospođa Bušić nih zaposlila na nihov obrt Auto praonicu. U restoranu se prodavalo pivo, vino i ostale šta se može u restoranu prodavati, ja sam tamo vozila sve : kavu, pepsi, sokovi, pivo dala sam nima i točionik koji meni dal putnik od Ožujskog piva. Sanja Bušič u imenu mojoj firmi uzimala u najam kavovare i ostale. Svi nima vjerovali ukoliko Vedran Bušić imal punu moć od javnog bilježnika. Novce za prodaju iz baru isto sam nevidjela. Bušiči pričali da ovaj novi konobar u noči nima kradol novce da Vedran ga tamo pristigol kao krade. Da bil narkoman. Dalje pričali da njegova sjestra Jelena kradla stvare od gostiju i nihove. Kada oni kradli a bili kod nih zaposljeni zašto nezvali policiju a još kod nih radili mjesec dana? Oni htjeli da ja si mislim da svu štetu napravili radnike.
Još se navratim u dan kad sam sa tim autom došla u B.Vodi a ostavila auto u Konzumu.
Vedran - Sanjin suprug zvao svoje prijatelje da dođu tamo kao svjedoci kad ovi muži dolazili on počal na mene pričati samo loše stvare nehtjeli sa menou pičati a napraviti kompromis. Zatvorili vrata a nikoga nepustili van. Ja sam na mobitelu nemala kredita htjela sam da idem kupiti kredit karticu u Konzum udaljen samo 50 m od Bušiča da zovem supruga i ambasadu. Mene nedozvolili otići samo mogol iči kolega ili kolegica mi dva smo tamo morali ostati. Kolegica došla je sa kreditom a pričala da moje auto je blokirane sa 2 auta od BIH i motorom. Vedran ovo čul a odmah htjel ključe od auta ja sam njemu pričala da ovo auto ni je još moje da ključe nemogu dati. Zvala sam moga kolegu iz Ruskamena da dođe sa drugim autom koje nemalo HR registraciju zato šta sam znala da ovo auto meni nemogu uzati da ambasada bi meni ga pomogla navratit. Drugo auto „Voyager“ koštalo puno više novaca kako ovaj Rover- HR. Nehtjeli da o tom čuju. Vedran bil kao u tranzu bacil do nas pepelar, morala sam pred svjedokmi potpisati dug koji sam nemala. Ovi tipovi iz Bosne ništa nepričali samo grozno na nas gledali mi smo se prepali tak smo ovo potpisali a mislela sam si da meni pomogne policija. Išla sam na policiju ali ništa nikto meni nepomogol. Neznam kdje je zakon.

Došli smo u Ruskamen u noći a na drugi dan sam ovo sme pričala mojoj kuharici Olge Škaric iz Omiša ona znala kakva je familija Bušič a htjela meni pomognuti a kad smo po doručku pili kavu ona pričala da ima ideu da ovo auto možemo prepisati na nju da ona je građanka iz Omiša. Ja sam htjela ovo auto nazad a tete Olge sam vjerovala tak smo išli sa g. Martinovićom da ovo auto propišemo na gospođu Olgu. Njemu ovo bilo sve jedno. On novce dobil već 10 dana prije i kako sam pisala ja sam plaćala progled. Gospodin Martinović meni dal kljuće i punu moć na 14 dana da propis auta i kupno prodajni ugovor smo mali napraviti kod bilježnika u Omišu ali taj bil na godišnom odmoru.

Auto smo propisali na gospođu Olgu ja sam još plačala novac za propis da kuharica nemala . Kad g. Olga imala ove papiere otišla sa konobarom pro „svoje“ auto u Bašku Vodu a nitko sa njou nepričal i auto njoj nehtjeli da vratia tak gospoďa Olga otišla u policiju na Makarsku da nih prijavi – svi se samo smjali da 70 godišna žena si kupila auto a nemala preko 20 god. Vozačku. / Istekla njoj vozačka/ Nitko više nama auto nevratil. Gospođa Sanja Bušić za nekoliko mjeseca otišla do Omiša da se dogovori sa g. Olgou koja nikada nemala novac da njoj da 1000 Kn a da propišu „moje“ auto na Bušič. Ovo sve je istina, ja bi sam bila sretna da ovo zbrišem z moga života, ali kako, kad krajom prošloj godine me čekali 2 tipa iz BIH u Bratislavi da plaćam Bajiću a Bušicu. Ja imam dosta svjedoka i papiere – Ugovore. Željela bih da ovo sve razjasni sud a najbolje bi bilo kad bi smo svi otišli na detektor laže , mislim da meni ništo drugo nepomaže kada meni ani nepomogla policija.

Takve ja imam iskustva u HR. Znam da i ja sam kriva da sam glupo sklopila ugovore. Nemala sam u životu sklopiti ugovor za fiksni zakup. Zato šta svi izgledaju super – svi vama hoču da pomažu da imaju kontakte a glavno da imaju stalne goste koji bili kod nih maksimalno zadovolnji. Svi da imali uvjek puno 3 mjes. Kad sami punili kuće 90 dana zašto tražili partnere iz drugoj državi. Sada znam – agencije iz Hrvatske sa nimi ugovor za tak velike novce nikada nesklope, glavno nije na 3 mjeseca. Ja sam vidjela kad sam živela 3 mjeseca u HR preko sjezonu. U HR u malom mjestu je sjezona od 10.7 – 20.8. prije i poslje toga si u HR nađete smještaj koji želite i na moru a ni 300 m od mora kdje je pansjon Ivana a fam. Bušić.

Još šta se tiče prvog ugovora sa Bajićom koji oficialno bil važen tak ja sam imala ugovor sa Bajićom do 01.10.2006 a zadnji gosti tamo bili oko 10.9.2005 dalje smo imali biti prazni do 12.9.2005 a od 13.9.2005 smo imali grupu 45 ljudi iz Slovačke koji tamo bili na početku sjezone 2005 sviđala sa nima naša usluga a odlučili se da dođu još na par dana no nemogli iči od subote zato smo nima rezervirali od 13.9. 2005. Dana 11.9.2005 meni zvao moj vodič da gospodin Bajić zatvoril objekat a više mi tamo raditi nemožemo. Grozno ja sam bila z toga gotova, imala sam cijeli autobus ljudi koji imali novac plačati na mjestu da moj radnik da Bajiću novac razliku ugovora. /Ja se nadam da Gospodin Bajić si ovo dobro premislel a kad bi uzal od nas zadnju ratu oko 2000 EUR kad bi smo odračunali stan, agenciju Atlas vodu a struju tak bi moral poštivati ugovor koji bil važan do 1.10.2006 bez naplate/ Nehtjel da čuje da oni tamo dođu. Ja sam nima ponudila drugi objekat u Ruskamenu, ali oni htjeli samo Žaborič kroz toga da tamo bil basen i sauna. Goste odlučili da neidu no međutim se dogovorili sa Bajičom da idu direktno preko njega a dal nima popust 2 EUR po danu a osobi. Ja sam prije toga čula da ovi gosti tamo idu ali nevjerovala sam nikome zato šta ovi gosti bili moji stalni gosti a preko moju agenciju bilu u HR 3 puna cjeli bus uvjek oko 50 ljudi. Zamolila sam prijatelji iz Splita da tamo otidu pogledaju da je ovo istina ni samo priče da ovo provjeruju. Bil tamo autobus a ova grupa. Ovaj gospodin koji organiziral ovaj odmor kasnje doznao da tamo bili, gospođa Bajić nima kuhala. Mi smo tamo ostavili puno ribe, mesa a mrazenog povrča, isto pomfrite , ulje, brašno, šečer i ostalu hranu. Ujednom to se nemoglo voziti preko carinu a kad moji radnike ovo htjeli uzeti u Ruskamen gosp. Bajič zatvoril kuhinju a ništa nima nedal i kad smo sve mi kupili za moje novce. Mogla bih Vama o ovih ljudima pisati još puno, ali mislim da svi Hrvate vjeruju samo Hratima. Ja bi sam vama mogla pisati još druge iskustva. Napravila bi sam ovo prije no dosada sam se prepala za rodbinu i zdravlje.
Ja sam prodavala spavanje za hranou i klimatizacijou u Ruskamenu za 20 EURO, trudila sam se napravila sam uvjek svaki turnus – tjedan dalmatinsku večeru sa živou glazbou gratis od kuče. Svi goste dobili bocu vina na sobu a majicu sa Aristonom – mojou agencijou. Puno ljubomornih ljudi meni slalo inspektore itd. No ja si mislim da to bili : g. Bajić, g. Bušić a nihove prijatelje koji mene nepoznaju a pišu na mene lažne pisma.
Mislite da imam šancu za to se otkrije da ni sam samo kriva ja ?
Gospodin Bajić se nikada netajil da ima veze za mafiou : Oficialno pričal da on ima veze i na mafiu u Bratislavi, jedan dan na tarasi restoranu u Žaboriču vičal na mene „ Barbara dođi , hoču da tebe upoznam sa mojim prijateljom - mafijašom iz Bratislave“ Mislim da me samo htjel naplašiti kad vidjel da svi radnike – konobare na nas gledaju, pričal nemoraš se bati Ti jesi korektna i poštena zato da meni uredno plaćaš, ali možda ga budeš tribala u Bratislave – pričala sam nima da ja ovaku pomoć netribam zato šta ni sam velik biznismen. Nitko nezna šta sam ja u ovom momenatu zaživjela. Šta se tiće popunjenosti njogovego objekata u 2005 godini on imal sve na 100% popunjeno zato šta cjele dvje kuče iznajmil za fiksni zakup meni glavnu villu Ana a drugoj agencji iz Bratislavi Villu ANA 2. Mi smo popunili 80% kuče. Ukoliko smo nemali još riješenje boravišnu taxu plačal Bajić. Kako sme kasnje čuli on prijavil možda 20% ljudi. U jednom članaku sam čitala da on dobil „ Zahvalnicu kao najuspješniji iznajmljivač u privatnom smještaju“ Grozno! Provjeril nietko koliko imal prijavljenih ljudi na boravišnu taksu?
On sa gospođou Sanjou Bušić napisali o mene grozni članak u novinama Novi Tjednik http://www.novi-tjednik.hr/index.asp?dID=493 - TROGODIŠNJA TORTURA , kdje piše da ja na njega pišem lažne stvare citujem „Ta tortura traje tri pune godine, a pisma koje ta gospoa piše stvaraju mi nepotrebne probleme. Radi se o ženi koja je vodila moju vilu Anu, a koja je dobavljačima za hranu i ostale namirnice ostala dužna 17 tisuća eura. Kada sam to doznao, dao sam joj otkaz i sada mi podmeće svakakve stvari – priča Bajić“ ja sam nikada ništa nikome anonimno nepisala. Bila sam sretna da on mene ostavil na miru. Prepala sam se da znam da imal pištol i veze sa mafijašmi. On ovo netajil. Dalje tamo piše da „Kako ona ne smije u Hrvatsku, sada sav prljavi posao radi njezin zet koji je, pretpostavljam, i odgovoran za ova pisma koja kruže uokolo. Da sam radila u Brelima i Makarskoj a tamo sam ostala dužna i turistima. Ja sam u Brelima i Baškoj vodi nikada neradila.U drugom članaku piše njegova prijatelica http://www.novi-tjednik.hr/index.asp?dID=509 koja isto meni napravila puno štete a sada je zajedno sa Bjičem. Šta se tiče moga zeta on za méně nikada neradil: U novinama Sanja Bušić piše da moj zet tamo radi nacrno. Moj zet – suprug mojoj kčer živi u Pragi a radi pre americku firmu ima visoku školu techničku je inžinier a bavi se kompjutermi. Moja kćer završila Fakultet – filologiu je magister momentalno neradi zato šta ima 2 g. bebu a je trudna.
O poslu u turizmu a odmoru u HR neče da čuje. O ovoj kobri šta piše Bajić u Novom Tjedniku sam čula, nebila plastična, ali drvena je to igračka od djeca koji odmarali u Žaboriču 2005 g. a sobarica nju našla u apartmanu. Njegove dijeca se sa njou igrali a ostala u nih to oni napravili djecam od mojih gostiju traumu kad nih plašili ovou zmijou – pričali da se samo zezaju.

Ovo sve se meni ozbilno prigodilo a grozno sam se prepala otvoreno o tome pričati
Napišete meni molim kako ja se mogu braniti a i meni ljudi budu vjerovati. Ja vama mogu iskreno pričati da za 5 god. Šta sam radila posao u HR nedonjela sam u kuči ni euro ali samo loše iskustvo..
Još Vama hoču samo pričati ovo : u HR sam imala dosta iskustva glavno loših a vjerujte meni da kad bi sam nekome neplačala 1 ili 2 ratu moram pakovati gosti a izbacia svih van iz kuće. Sa nikim bi se neigrali. Gospodin Bajič meni nehtjel da čeka da njemu stignu novce preko banku možda samo 3-4 dana. Morala sam otiči u Bratislavu a problem riješiti. O tom sam u ovom pismu pisala. Svi htjeli plačanje u kešu – ja sam z toga imala samo problemi zato šta sam morala poštivati kao hrvatska firma – hrvatske zakone, ali kako?

S poštovanjem

Barbara Letenay
Slovačka

Nema komentara: